Velkommen

Klubben vår har 26 medlemmer. Yrkesmessig har vi god spredning, eksempelvis yrker som husmor, sykepleier, jordmor, lege, fysiokjemiker, fysioterapeut, lærer, adjunkt, lektor, eiendomskonsulent, bedriftseier, tekstilkunstner, guide, kontorsjef med mer.

Klubben kan i 2018 feire sitt 60 årsjubileum, charterdato 1.2.58. 

Klubben inviterer til møte med foredrag om Riktig bruk av legemidler – et medansvar, ved dr odont. Gro Ramsten Wesenberg, onsdag 30. januar 2019 kl 1830, i Kaigaten 4, møterom Åsane. Les mer her

 

 

 

Klubbnavn: BERGEN
Klubbnummer: 13-04-0407
Charterdato: 1. februar 1958
President: Liv Lingjerde
Møtedag: Tredje  mandag i måneden kl 1900
Møtested: Hotell Terminus
Antal medlemmer: 26
Kontakt: [email protected]