Velkommen

Klubben vår har 26 medlemmer. Yrkesmessig har vi god spredning, eksempelvis yrker som husmor, sykepleier, jordmor, lege, fysiokjemiker, fysioterapeut, lærer, adjunkt, lektor, eiendomskonsulent, bedriftseier, tekstilkunstner, guide, kontorsjef med mer.

Klubben kan i år feire sitt 60 årsjubileum, charterdato 1.2.58. 

Klubben inviterer nå til informasjonsmøte, onsdag 7.11.18 kl 1900, og tidligere AD Mari Vangdal kommer. Les mer her

 

 

 

Klubbnavn: BERGEN
Klubbnummer: 13-04-0407
Charterdato: 1. februar 1958
President: Liv Lingjerde
Møtedag: Tredje  mandag i måneden kl 1900
Møtested: Hotell Terminus
Antal medlemmer: 26
Kontakt:[email protected]