Velkommen

Klubben vår har 18 medlemmer. Yrkesmessig har vi god spredning, eksempelvis yrker som husmor, sykepleier, jordmor, lege, fysiokjemiker, fysioterapeut, lærer, adjunkt, lektor, eiendomskonsulent, bedriftseier, tekstilkunstner, guide, kontorsjef, ingeniør.

Klubben kunne i 2018 feire sitt 60 årsjubileum, charterdato 1.2.58. 

Klubben inviterer til årsmøte torsdag 7. mars kl. 1800 i Kulturhuset Danckert Krohn, Kong Oscsarsgt. 54, 5017 BERGEN.

Foruten årsmøtesaker får dere høre mer fra Ledermøte i Hå. Det vil bli enkel servering og lynutlodning. Velkommen. Les mer her

 

 

Klubbnavn: BERGEN
Klubbnummer: 13-04-0407
Charterdato: 1. februar 1958
President: Dobrila Radulovic

Møtested: Innbyggerservice Bergen Kommune, Kaigaten 4.
Antal medlemmer: 15
Kontakt: Bergen zontaklubb