ÅRSMØTE TORSDAG 7. MARS 2019 KL 1800 I KULTURHUSET DANKERT KROHN, Kong Oscarsgate 54, 5017 Bergen.

Invitasjon til ÅRSMØTE

Kjære Zonta-venner!

Nytt år og nye muligheter…..
Vi inviterer til årsmøte i

Bergen Zontaklubb torsdag 7. mars kl. 1800

i Kulturhuset Danckert Krohn, Kong Oscsarsgt. 54, 5017 BERGEN

Program

  • Årsmøtesaker
  • Valg av styre
  • Plan videre
  • Orientering om saker fra ledermøte på Hå på Jæren
  • Lynutlodning til lokalt prosjekt
  • Enkel servering med kaffe/te og noe å bite i

I Bergen Zontaklubb er vi engasjert i programmer som kan bidra til å styrke kvinners status lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi søker flere kvinner som vil delta i vårt aktive, sosiale og engasjerende kvinnenettverk.

Påmelding til Margrethe Strømme,

e-post: [email protected]; tlf. 99 37 67 39

med navn og e-postadresse innen onsdag 6.mars 2019

Vil du vite mer, se www.zonta.org og www.zontanorge.org

På vegne av Bergen Zontaklubb

Margrethe Strømme