«Den hårde dyst»

Bergen markerer 950 år og Zonta Bergen velger å åpne 2020 med et foredrag inspirert av bok skrevet av en av de mest kjente kvinnelige historikere Ida Clara Blom:  «Den hårde dyst» –  kvinneliv, fødsel og fødselshjelp i et historisk perspektiv. Foredragsholderen er Randi-Elisabeth Dalhaug, jordmor fra Haukeland.

Frivillig støtte til våre prosjekter som bedrer kvinnens og barnets helse i Norge og internasjonalt mottas med takk. Det blir mulig å kjøpe gaver og støtte vårt arbeid. Ønsker du å være vårt medlem og være med i valg av prosjekter vi støtter, ta kontakt !

Dato: 13.01.2020

Tid: 17:00-19:00

Sted: Danckert Krohn – peisestuen