«Den hårde dyst»

Bergen markerer 950 år og Zonta Bergen velger å åpne 2020 med et foredrag inspirert av bok skrevet av en av de mest kjente kvinnelige historikere Ida Clara Blom:  «Den hårde dyst» –  kvinneliv, fødsel og fødselshjelp i et historisk perspektiv. Foredragsholderen er Randi-Elisabeth Dalhaug, jordmor fra Haukeland.

Frivillig støtte til våre prosjekter som bedrer kvinnens og barnets helse i Norge og internasjonalt mottas med takk. Det blir mulig å kjøpe gaver og støtte vårt arbeid. Ønsker du å være vårt medlem og være med i valg av prosjekter vi støtter, ta kontakt !

Dato: 13.01.2020

Tid: 17:00-19:00

Sted: Danckert Krohn – peisestuen

 

Juleavslutning 9.12.2019 kl. 17-19 Danckert Krohn

Ønsker du å bidra til bistands prosjekter rettet mot kvinner og barn som trenger hjelp?
Ønsker du å vite mer om internasjonale stipend ordning for unge kvinner?
Vil du være med oss som fast medlem og/eller ønsker å støtte vårt arbeid?
Velkommen til Juleavslutning i Danckert Krohn – peisestuen !

Det blir mulig å kjøpe gaver og støtte viktig arbeid.

Vi informerer om Kampanje mot vold mot kvinner 25.november – 10.desember

Visning av kort dokumentær film fra Emilie Beck – link til intervju i Aftenposten 

ÅRSMØTE TORSDAG 7. MARS 2019 KL 1800 I KULTURHUSET DANKERT KROHN, Kong Oscarsgate 54, 5017 Bergen.

Invitasjon til ÅRSMØTE

Kjære Zonta-venner!

Nytt år og nye muligheter…..
Vi inviterer til årsmøte i

Bergen Zontaklubb torsdag 7. mars kl. 1800

i Kulturhuset Danckert Krohn, Kong Oscsarsgt. 54, 5017 BERGEN

Program

  • Årsmøtesaker
  • Valg av styre
  • Plan videre
  • Orientering om saker fra ledermøte på Hå på Jæren
  • Lynutlodning til lokalt prosjekt
  • Enkel servering med kaffe/te og noe å bite i

I Bergen Zontaklubb er vi engasjert i programmer som kan bidra til å styrke kvinners status lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi søker flere kvinner som vil delta i vårt aktive, sosiale og engasjerende kvinnenettverk.

Påmelding til Margrethe Strømme,

e-post: [email protected]; tlf. 99 37 67 39

med navn og e-postadresse innen onsdag 6.mars 2019

Vil du vite mer, se www.zonta.org og www.zontanorge.org

På vegne av Bergen Zontaklubb

Margrethe Strømme