Julemøte Bergen Zonta 2015
Julemøte Bergen Zonta 2015

Fakta

  • Klubben har 15 medlemmer
  • Vi møtes i månedene september – mai. Vi starter kl 1830 og avslutter ca kl 2100. Møtested Kaigaten 4, Innbyggerservice, Bergen Kommune
  • Klubbens kontingent er Nok 1.700. Den dekker internasjonale og nasjonale kontingenter