Julemøte Bergen Zonta 2015
Julemøte Bergen Zonta 2015

Fakta

  • Klubben har 26 medlemmer
  • Vi møtes i månedene september – mai den 3. mandag i måneden. Vi starter kl 1900 og avslutter ca kl 2130. Møtested har i alle år vært Hotel Norge, men da hotellet skal stenges på grunn av rehabilitering har vi gjort avtale med Hotel Terminus for høsten 2016.
  • Klubbens kontingent er Nok 1.700. Den dekker internasjonale og nasjonale kontingenter