Derfor er jeg medlem

«Som medlem av Zonta berikes flere aspekter av livet mitt»

Som medlem av dette fellesskapet er man deltager i det viktige prosjektet som består av å styrke kvinners status og rettigheter i hele verden. Zontas prosjekter bidrar til å forbedre livene til kvinner og barn som lever under verre kår enn det vi gjør.

Zontaklubbene gir mulighet tilå treffe kvinner fra alle yrker og i alle faser av livet. De månedlige møtene med interessante foredrag og diskusjoner gir livet perspektiver og man tar med seg hjem nye tanker og refleksjoner. De er dessuten hyggelige møteplasser for alle medlemmer og gjester, og man føler seg også som medlem av noe verdensomspennende, en liten gruppe av verdens kvinner.

Liv Lingjerde

Liv Lingjerde, President i Bergen Zontaklubb
Liv Lingjerde, President i Bergen Zontaklubb

 

Liv Lingjerde, lektor Tanks videregående skole